LBP 6000

LBP 6000

  • Dòng sản phẩm: MÁY IN LASER ĐEN TRẮNG CANON
  • Số lượng sản phẩm trong kho: 1
  • ·        In ñen traéng khoå A4Toác ñoä in :  18 trang/ phuùtÑoä phaân giaûi : 2400 x 600 dpiBoä nhôù trong : 2MBBaûn in ñaàu tieân maát 7.8 giaâyKhay giaáy töï ñoäng : 150 tôø A4Coâng ngheä CAPT 3.0 ...
  • 2.700.000 VNĐ

·        In ñen traéng khoå A4

Toác ñoä in :  18 trang/ phuùt

Ñoä phaân giaûi : 2400 x 600 dpi

Boä nhôù trong : 2MB

Baûn in ñaàu tieân maát 7.8 giaây

Khay giaáy töï ñoäng : 150 tôø A4

Coâng ngheä CAPT 3.0 in nhanh

Kích thöôùc 350 x 259 x 198 mm

Troïng löôïng maùy : 5kg

Keát noái vôùi USB 2.0 High Speed

Möïc cartridge 325 : 1.600 trang A4 TC

(Möïc theo maùy 700 trang A4 ñoä phuû möïc 5%)

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt